Kategorier
Nordkorea Fakta

Nordkoreas ekonomi

Nordkoreas ekonomi är en av världens mest centralstyrda och isolerade. Deras Juche-politik går ut på att nordkoreanerna ska vara självständiga och klara sig på egen hand. Ledningen i landet är mycket ointresserade av att ge ut information, så de offentliga siffrorna är inte mycket att lita på. Nästan allt i landet produceras av industrier som ägs av staten. Industrierna handlar främst om militär utrustning, snarare än konsumentprodukter. De övriga produkter som tillverkas är bland annat textilier, jordbruksprodukter och mineraler.

Nordkoreas ekonomi började att byggas upp när vapenstilleståndet inträdde 1953. Man skulle bli en självförsörjande planekonomi, en ekonomi som innebär att staten styr och bestämmer. Detta skulle uppnås med hjälp av bistånd från både Kina och Sovjetunionen. Många av de maskiner som industrin i Nordkorea använder sig av kommer från Sovjetunionen och byggdes under 70-talet. Efter upplösningen av Sovjetunionen 1991 förlorade Nordkorea därför en av de viktigaste kunderna när det gällde export, samt även sin största biståndsgivare. Detta ledde till en djup ekonomisk kris, som eskalerade i slutet av 90-talet.

Nordkorea och fattigdom

Den ekonomiska krisen under 90-talet ledde till en enorm fattigdom i Nordkorea. Man tror att närmare 2 miljoner svalt till döds. Idag är Nordkorea beroende av mat från andra länder, men rapporter tyder på att det i praktiken inte är de mest behövande som får tillgång till maten. Sovjetunionens fall ledde också till att Nordkorea har en idag svår energikris, då man inte längre kan importera olja och kol till subventionerat pris. Även om Kina fortfarande kan bidra med reducerade priser på olja, är kvantiteten mycket lägre än vad som behövs. Nordkoreas energi kommer idag i huvudsak från vattenkraft, men många översvämningar har förstört ett stort antal vattenkraftverk.

Nordkorea präglas därför idag av stor fattigdom. FN, samt en rad andra sammanslutningar och länder, har beordrat sanktioner mot landet. Kritiker menar att alltför mycket pengar går in i militären, istället för till folket som faktiskt behöver dem. Sedan slutet av 90-talet har Nordkoreas ekonomi sakta börjat växa. Men, under 2006 drabbades landet ännu en gång av enorma översvämningar vilket stoppade upp tillväxten. Samtidigt drabbades Nordkorea av efterspelet av sina kärnvapenprov. När det gäller jordbruket har det till viss del långsamt börjat att förbättra sig, men det hela är mycket ineffektivt. Det är inte bara naturkatastrofer som drabbar, utan också brist på gödsel och det är en liten yta som faktiskt är odlingsbar. Nordkorea är därmed ett mycket fattigt land, som behöver stor hjälp utifrån.