Kategorier
Sevärdheter

Pyongyangs tunnelbana


Pyongyangs tunnelbana består av endast två linjer, linje 1 Chŏllima och linje 2 Hyŏksin. Arbetet med tunnelbanan påbörjades redan 1968, tack vare hjälp från både Kina och Sovjetunionen. Det inträffade en stor olycka under byggnationerna, när man skulle bygga en tunnel under floden Taedong. Det är svårt att veta exakt hur omfattande olyckan var, men det sägs att mer än 100 arbetare omkom när hela tunneln kollapsade. Resultatet blev av någon anledning att man aldrig färdigställde den här delen av t-banesystemet. Det innebär att man i Pyongyang idag bara har tunnelbana på Taedong-flodens västra sida.

Konstruktionen av Pyongyangs tunnelbana

Hela linjenätet går under jord och är inspirerat av tunnelbanan från bland annat Moskva. Avstånden mellan stationerna är långa och själva tunnlarna går långt ner i underjorden. Skulle det bli krig i Nordkorea kan Pyongyangs tunnelbana användas som skyddsrum, därför finns det bland annat stora dörrar av stål installerade. Det finns också spekulationer kring huruvida det ligger militäranläggningar anslutna till vissa stationer eller inte. Det går också rykten om att det parallellt med de offentliga t-banelinjerna går hemliga linjer, som är till för regering och militär. Inget av dessa rykten kan dock bevisas.

De olika linjerna


Det finns som sagt bara två olika linjer på Pyongyangs tunnelbana. Linje 1 heter Chŏllima och går mellan Kwangbok i sydväst och Ragwon i nordost. Linje 2, Hyŏksin, går mellan Puhŭng, längs floden Taedong norrut och till Pulgŭnbyŏl. T-banans linjer möts vid Chonu-stationen. Dessutom finns tåganslutningar vid flera t-banestationer, både till järnvägen, samt till spårvagnar och trådbussar.

Mystik kring tunnelbanan i Pyongyang


Faktum är att bara 3 eller 4 av Pyongyangs tunnelbanestationer har besökts av turister. Det är dessa stationer som syns i propaganda och offentliga bilder. Ingen vet hur stor tunnelbanan i Pyongyang faktiskt är och egentligen används den mer som just propaganda, än som transportmedel, då den är så pass ofullständig som den är. En del menar att tunnelbanan i Pyongyang bara är en kuliss, att det bara finns de stationer som turisterna har tillgång till eller att den åtminstone inte på långa vägar är så stor som kartan säger. Troligt är i alla fall att de stationer som turister får använda är i bättre skick än de andra.