Kategorier
Nordkoreas Politik

Nordkoreakonflikten

I Nordkoreakonflikten finns två huvudaktörer, nämligen Nordkorea och Sydkorea. Med i Nordkoreas konflikt finns också USA, Japan och Nato. I grunden handlar konflikten om att Nordkoreas regim vill behålla makten över landet och försvara sin ideologi, jushu, mot kapitalismen. Detta trots att det hela leder till katastrofer för människorna i landet. Nordkorea drömmer om att få återförenas med Sydkorea och bilda ett stort rike. Det nya riket ska vara totalt kommunistiskt. Idag är Sydkorea ett rikt land i jämförelse med Nordkorea och skänkte mat till sin granne, ända tills att det kom fram att Nordkorea hade kärnvapen. USA:s inblandning handlar om en önskan att få bort all kommunism och terrorism. När George Bush var president pekade han ut Nordkorea, tillsammans med Irak och Iran, som ”ondskans axelmakter”. USA står idag på Sydkoreas sida och har ett antal militärbaser i landet.

Nordkoreas konflikt har sina spår ända tillbaka till kalla kriget och är i första hand en politisk konflikt. Den nya konflikten som är mest aktuell idag har dock sitt ursprung i terrorattackerna 11 september.

Nordkorea kärnvapen

Det tog lång tid innan Nordkoreas kärnvapen blev bekräftade. Sedan kriget i Korea på 50-talet har man försökt att åter bygga upp landet. Kärnvapen, liksom annan militär utrustning, började utvecklas, med förklaringen att man fruktar att USA ska angripa. Först 2005 gick den nordkoreanska regeringen ut med sitt kärnvapeninnehav och i 2006 berättade man även att Nordkorea hade utfört provsprängning av kärnvapen.

I provsprängningen testade man bland annat en provskjutning av missiler, där en test av Taepodong-2, en långdistansrobot, ingick. Många anser att Nordkoreas kärnvapensprängningar har gjorts som ett maktbevis i hopp om att vinna fördelar i internationella förhandlingar mellan USA, Nordkorea och ett flertal andra länder. Detta är inget som Nordkorea själva vill erkänna, istället menar man att provsprängningarna gjordes i syfte att pröva det militära självförsvaret.

I april 2009 sköt dock Nordkorea upp en kommunikationssatellit, med hjälp av nämnda Taepodong-2. Japan, USA och Sydkorea såg uppskjutningen som ett brott mot den resolution som Nordkorea har lovat att hålla sig till. Raketen Taepodong-2 skulle nämligen kunna nå in i USA och om man preparerade den med kärnvapen skulle det alltså bli ett reellt hot mot USA. Nordkorea själva säger givetvis att uppskjutningen gjordes som ett helt fredligt forskningsuppdrag. Bara någon månad efter denna händelse gjorde Nordkorea ännu en provsprängning under jord. Storleken på bomben kan jämföras med den bomb som USA släppte över Hiroshima under 2:a världskriget.