Kategorier
Nordkoreas Politik

Nordkoreas politik

När det gäller Nordkoreas politik skrevs den nuvarande konstitutionen 1998. I konstitutionen står bland annat att landet är en socialistisk stat och att det ska styras enligt Jucheideologins principer. Dessa principer ligger grundaren av landet, Kim II Sung, bakom. Nordkoreas ideologi, Juche, kan översättas till begreppen ”självförsörjande” och ”självtillit”. Det innebär att Nordkorea ska vara oberoende både politiskt, ekonomiskt och militärt. Landet ska alltså kunna förlita sig uteslutande på egna resurser. Parlamentet kallas för Folkets Högsta Församling och ligger i huvudstaden Pyongyang. I parlamentet sitter 687 ledamöter som har fem år långa mandat. Parlamentet utser själva regeringen, vilken leds av landets premiärminister. Sedan 2007 är Kim Yong II premiärminister (som inte ska blandas samman med Nordkoreas ledare, Kim Jong II). Nordkoreas statsskick är folkrepublik.

Nordkorea och kommunism

När Korea blev självständigt från japanerna efter andra världskriget, genomgick landet en rekonstruktion. På grund av kommunistiska och nationalistiska strömningar delades landet upp i två, å ena sidan det nationalistiska Sydkorea och å andra sidan det kommunistiska Nordkorea. Båda delarna ville vara representanter för det koreanska folket, vilket slutligen ledde till Koreakriget mellan 1950 och 1953. Kriget är fortfarande inte avslutat formellt genom ett fredsavtal.

Nordkorea som diktatur

Nordkorea är en diktatur som anses vara den hårdaste i världen. Bland annat har Nordkorea utnämnts som de värsta i hela världen när det kommer till pressfrihet. All massmedia i Nordkorea kontrolleras av regimen och de högsta cheferna sitter på betydelsefulla partiposter. Man får till exempel inte skriva något negativt i inrikesnyheterna och ska istället lovprisa Kim Jong II. I alla hem i Nordkorea finns det i väggen en radio inmonterad. Radion går inte att stänga av och ur den sänder man ut Nordkoreas propaganda.

Enligt Nordkorea själva är de ett land med flerpartidemokrati, som även innebär garanterad yttrandefrihet. Detta påstående delas dock av få utanför landet. Bland annat har Sveriges utrikesdepartement beskrivit Nordkorea som en av de mest repressiva politiska regimerna i världen och att yttrandefriheten i verkligheten är minimal. Västvärlden betraktar vanligtvis Nordkorea som en totalitär stat, det vill säga styrt endast av ett parti och en ledare.