Kategorier
Nordkoreas Politik

Nordkorea mänskliga rättigheter

När det gäller Nordkorea och mänskliga rättigheter finns det mycket att tala om, både när det gäller censur, dödsstraff, kvinnor och media, samt en mängd andra faktorer. Officiellt sett ska Nordkorea ha yttrandefrihet, men det är få utomstående som menar att detta följs. Istället ses Nordkorea som en av de mest repressiva, det vill säga förtryckande, politiska regimerna i världen. Nordkorea betraktas också som en av de mest slutna staterna och även den minst självständiga. Omvärldens insyn i landet är mycket begränsad, så det är svårt att säga exakt hur svårt invånarna har det. Det finns dock exempelvis vittnesmål och satellitbilder ifrån fångläger i Nordkorea, som vittnar om förvaring av tiotusentals kriminella och politiska fångar, samt illegala flyktingar. Här råder slavförhållanden, där industrier och gruvor står för arbetet. Tvångssterilisering, tortyr och påtvingade aborter är också vanligt. Allt avfärdas givetvis av Nordkoreas regering. Vidare är Nordkorea ett av de länder i världen som har dödsstraff.

Nordkorea censur

När det gäller Nordkoreas censur anses den vara den värsta i världen. En del definierar till och med Nordkorea som motsatsen till betydelsen av yttrandefrihet. I Nordkorea finns ingen tillgång till internet, medan övrig media, som tv och radio, lyder under total statlig kontroll. I varje hem i Nordkorea finns en högtalar inmonterad i väggen, som inte går att stänga av och som sänder propaganda. Den som ändå vågar uttala sig och har statsfientliga åsikter, löper mycket stor risk att hamna i fängelse eller till och med dödsstraff.

Svält och Nordkorea

I Nordkorea råder det enorm svält. Under den ekonomiska krisen på 90-talet uppges flera miljoner ha dött av undernäring. 1997 blev situationen akut, då landet drabbades av stora översvämningar. Hemska filmer som smugglats ut ur landet visade hur kvinnor och barn åt gräs för att få i sig näring. Diktatorn Kim Jong II som både då och idag styr landet, anklagades för att ha använt sin svältande befolkning för att förhandla med utlandet i hopp om fördelar. Grannen Sydkorea har i jämförelse blomstrat och därför sänt matransoner till Nordkorea. Dock upphörde man med detta efter provsprängningarna av kärnvapen. Idag svälter flera miljoner, priserna på mat i Nordkorea har stigit tre-fyra gånger om. En tredjedel av landets 24 miljoner invånare anses vara i behov av mat utifrån, men få får det. Statens små resurser går i stället till att ta hand om militären.