Kategorier
Nordkorea Fakta

Nordkorea historia

Nordkoreas historia kan vara lite svår att förstå, men det blir lättare om man går tillbaka till 1910. Japan hade då efter många års kamp lyckats kolonisera Korea. Nu följde många år av enormt förtryck av koreanerna och som än idag har sina spår. Under själva kolonialtiden blev den koreanska nationalismen stark, vilket tydligt lever kvar. Kim II Sung, den ledare som har haft störst inflytande på Korea, var då gerillaledare för koreanska patrioter som ledde en antijapansk kamp. När andra världskriget var slut och Japan besegrats, blev Koreahalvön uppdelad mellan de segrande makterna. USA hade ockuperat den södra delen och den norra delen låg under Sovjetunionens ockupation. Så småningom drog sig ockupationsmakterna tillbaka, även om Sovjet lämnade efter sig en del utrustning, samt några militära rådgivare. De såg också till att utbilda en armé innan de lämnade Korea.

Kriget mellan Nordkorea och Sydkorea

Koreakriget mellan Nordkorea och Sydkorea bröt ut 1950. Nordkoreas president var då Kim II Sung, medan Sydkoreas president var Syngman Rhee. På Nordkoreas sida stod Mao Tse-Tung och Josef Stalin och med deras hjälp anföll Nordkorea sin granne. På Sydkoreas sida slöt FN med USA i spetsen upp och kriget eskalerade. Ibland brukar Koreakriget kallas för det mest meningslösa i historien. Krigsslutet bjöd inte på några förändringar, utan slutade där det hade börjat. Än idag har inget officiellt fredsavtal slutits, enbart ett stilleståndsavtal. Detta utnyttjas ibland av Nordkorea som argument för landets stränga kontroll över invånarna – man ligger ju faktiskt fortfarande i krig!

Under 70-talet hade Nordkorea en hög tillväxt och landet mådde bra i förhållande till Sydkorea. Efter att Sovjetunionen upplöstes, samt att biståndet från Kina minskade, drabbades dock landet av en ekonomisk katastrof. Under 90-talet svalt Nordkoreanerna och många miljoner dog. Idag kämpar landet för att komma på fötter igen, även om det går långsamt.

Nordkorea religion

När det gäller Nordkoreas religion har de både ett buddhistiskt och ett konfucianskt arv. Dessutom finns det en tradition av schamanism, särskilt när det gäller det som kallas för chondoism. Rent officiellt menar Nordkorea att de har religionsfrihet, men många kritiker hävdar motsatsen. I Nordkoreas grundlag finns religionsfriheten inskriven, men där står också att religion inte är tillåtet att användas som redskap för att störa Nordkoreas sociala ordning, eller för att dra in andra utländska makter. När det gäller just chondoismen har religionen företrädare i parlamentet i form av Chondoistiska Chongupartiet, där ledaren heter Ryu Miyoung.